Tolka tarot på 10 enkla sätt utan att leta i böcker.

Tolka tarot enkelt och med glädje med Inner Voice Tarot


Genom att ladda ner denna manual godkänner jag att vara med på Inne Voice Tarot maillista där jag får tips, råd och tricks om att tolka tarot.