Medvetenhet är nyckeln

Resan till att ta din plats som en person att välja och leva efter din själens mening handlar om att minnas vem du är.
För att minnas vem du är, är det processer du behöver ta dig igenom som visar dig alla delar av det du är.
Det kommer också visa dig vad du inte är men som du har trott på och har en föreställning om att du är.


Starten är att du vaknar på något sätt. 
Oavsett om starten sker dramatsikt eller ej så är det från den punkten du inser att du inte kan fortsätta leva som du gjort hittills.
Det skapar en känsla av att det finns något mer. En längtan du inte fullt ut förstår. Som något som driver dig framåt du först inte har en aning om vad det är eller varför. 
Ditt sökande har startat. Längtan driver dig vidare.

Du är är av en anledning - välkommen på webinar

Ta reda på vad som hindrar och varför

Det du har med dig är vad som gör dig unik.
Du bär egenskaper, kunskaper och erfarenheter som är unika vilket gör att du kan använda din unika visdom på ett unikt sätt.

Om du känner dig hindrad, låst, som att du inte får fram hela din potential eller saknar kraften att stå helt i din sanning då är det helt enkelt för att du bär något med dig i bagaget som behöver läkas och/ eller frigöras.

Det du behöver göra är att ta reda på vad det är som hindrar dig och varför.
När du är medveten om vad och varför kan du släppa taget om det.
Du kan läka det som tidigare påverkat vilket gör att du släpper ytterligare en pusselbit av din själ fri.
Om den största påverkan skett i det liv du upplever idag eller om det skett i ett tidigare liv kan göra att vissa bitar kräver mer arbete med att få fatt i.
Om du inte har rätt verktyg och metoder vill säga.

Ett gammalt jag behöver släppa taget

Så nu frågar vi dig, är du redo?
Redo att ta dig an den du är och bli den du är menad att vara?
Ta platsen i ditt unika jag och genom att vara du kunna hjälpa och påverka andra till att vakna?

I ett liv där du lever från insidan av dig själv och genom dig själv kunna matcha livet med den du är.
Att den du är, ditt jag har ett enormt syfte som kan upplevas.
Som inte bara hjälper dig själv utan att du även sprider stöd, styrka och ljus till andra.